Đôi khi bạn chiến thắng nhưng không phải là người vô địch, cuộc sống là vậy có lúc chiến thắng không phải tất cả

Đôi khi bạn chiến thắng nhưng không phải là người vô địch, cuộc sống là vậy có lúc chiến thắng không phải tất cả

Tại một cuộc thi Thế Vận hội đặc biệt tổ chức tại Seattle dành cho những người khuyết tật, có 9 vận động viên đều bị tổn thương về thể chất hoặc tinh thần tham gia. Họ cùng tập trung...
read more
Nếu gặp 1 trong 3 người này trong cuộc đời, bạn hẳn là người có phúc lắm

Nếu gặp 1 trong 3 người này trong cuộc đời, bạn hẳn là người có phúc lắm

Cuộc sống vốn đã ngắn ngủi như tia chớp giữa bầu trời. Mỗi một người chúng ta gặp trên đường đời đều chính là nhân duyên tiền định. Có người ghi khắc ảnh hình trong trái tim ta, có người chỉ.....
read more