Nước chảy ngàn dặm cũng chỉ cần một gáo để uống, đời người sao phải tính toán?

Nước chảy ngàn dặm cũng chỉ cần một gáo để uống, đời người sao phải tính toán?

“Nước cuồn cuộn chảy 3.000 dặm, cũng chỉ cần múc một gáo để uống mà thôi”, đời người cũng như vậy… Dưới gốc cây Bồ Đề, Đức Phật hỏi một người: “Trong mắt người phàm trần, con có tiền, có...
read more